NetLab

 
Eesti English Русский


SiseVõrguAudit


SISEVÕRGU AUDIT

Tuttav olukord sisevõrgus ?

Aja jooksul on organisatsiooni sisevõrk kasvanud, seda on aeg ajalt laiendatud erinevate firmade poolt, milleks on uusi seadmeid juurde ostetud ja kaabeldustöid teostatud. Tihtipeale on valitud soodsa hinnaga seadmeid mis ostuhetkel vastavad nõuetele aga koormuse kasvades töökindlus langeb. Samuti on kaabeldustööd teostatud mõned aastad tagasi korrapäraselt aga võrgukiiruse ja andmemahtude kasvades on vaja kontrollida kas kaabeldus vastab nõuetele ja kus on potensiaalsed probleemide allikad. Töökohtadel on küll ostetud viimase versiooni operatsioonisüsteem, viirusetõrje aga siiski tekib liigne koormus seoses spyware, failijagamise või teiste tööks mittevajalike programmide kasutamise tõttu. Tuttav olukord ? Selles olukorras selguse saamiseks pakume Teile:

Sisevõrgu audit

Teostame organisatsioonide kohtvõrgu auditit, mille eesmärk on leida võimalikud kitsaskohad ja hälbed arvutivõrgus, mis põhjustavad normaalset arvutivõrgu tööd. Auditi käigus testitakse arvutivõrgu kaablid, seadmed ja töökohad. Testitulemusi analüüsitakse antakse soovitused edaspidiste tööde jaoks. Auditi tööetapid võib jaotada:

  • Sisevõrgu kaabelduse testimine, mille käigus testitakse arvutivõrgu kaablid. Tulemusena väljastatakse iga kaabli kohta testimistulemus, mis sisaldab mõõdetud parameetrite vastavust standarditele. Juhul kui mingi parameeter ei ole lubatud piirides siis see tuuakse eraldi välja.

  • arvutivõrgu seadmete testimine. Selle testi käigus kontrollitakse arvutivõrgu seadmeid, nende tarkvara ning vastupidavust võrgukoormusele. Testi tulemusena väljastatakse iga seadme kohta tema tarkvara versioon, võimalikud vead koormustestil ja võimalikud vead võrgutopoloogias.

  • Arvutitöökohtade testimise käigus kontrollitakse operatsioonisüsteemi sätteid võrgu osas, riist- ja tarkvara (kas arvutis on kasutusel keelatud tarkvara), viiruseid ja spywarearvutis. Testi tulemusena väljastatakse iga arvuti kohta tema parameetrid ja võimalikud kõrvalkalded sellest, installeeritud tarkvara ja aruandlus viirustest ja spyware-st. Täiendavalt võimalik anda hinnang tarkvara legaalsusele, monitorile

 

Kõigi ülaltoodud testide tulemusi analüüsitakse.Kliendile esitatakse raport, kus toodud testitulemused, tuuakse välja kõrvalekalded ja vead. Tehakse ka konkreetne pakkumine, mis sisaldab soovitusi leitud vigade ja kitsaskohtade kõrvaldamiseks.

Auditi läbiviimiseks sõlmitakse eelnevalt leping. See sisaldab konfidentsiaalsuskohustust, määratakse kindlaks tööde maht ja ulatus. Tööde graafik seatakse nii, et minimaalselt häirks igapäevast tööd. Samas peab arvestama, et teatud häired auditi käigus tekivad kuna on vaja lahti ühendada erinevaid arvutivõrgu osi ja testida arvuteid, millega inimesed töötavad. Võib arvestada, et auditit saaks läbi viia osakondade kauba või töövälisel ajal. Auditi teenuse hind sõltub mahust, keerukusest ja tööajast, mille kohta soovime lisainfot just Teie organisatiooni kohta. 

Auditiga saate:

  1. Ülevaate reaalse olukorrast organisatsiooni kohtvõrgus

  2. Mis seadmed sobivad praeguses olukorras ja mida peaks uuendama

  3. Kui töökondel on kaabeldus, missugune on risk andmete kadumiseks

  4. Kus töökohad töötavad laitmatlt või vajaks parandamist

  5. Hinnang praegusele olukorrale ja soovitused edaspidiseks tegevuseks