NetLab

 
Eesti English Русский


Võrgutest

VÕRGUTEST - VÄLISVÕRGU SEADMETE ja RAKENDUSTE AUDIT

See on kõige praktilisem võimalus sissetungimist võimaldavate vigade selgitamiseks ja parandamiseks on testida tulemüüri, arvutivõrku, veebiserverit, mailiserverit, veebirakendusi ja teisi infosüsteemi osi. Enne testi või auditit sõlmitakse konfidentsiaalsuse kokkulepe, seejärel määratakse vajalike teenused ja nende maht .

Testi tulemuste põhjal koostatakse raport, mis sisaldab ülevaadet, millisena paistavad teie serverid interneti poolt vaadatuna, kui haavatavad või huvipakkuvad nad ründajatele võivad olla.

Raportis on toodud konkreetne ettepanekud ja soovitused haavatavuste likvideerimiseks või parandamiseks. Testitulemus kirjeldab olukorda sel hetkel, see võib muutuda koos seadistuste muutmisega.

Auditiga saate :

  1. Ülevaate reaalse hetkeolukorrast organisatsiooni välisvõrgu seadmetel
  2. Mis osad sobivad praeguses olukorras ja mida peaks parandama;
  3. Kui kindel on tulemüür, missugune on risk sissetungimise võimaluseks;
  4. Missugusi rakendusi kasutatakse ja missugusi veebilehti külastatakse
  5. Kui kindel on veebiserver, andmebaas kuidas oleks võimalik tõsta tõõkindlust;
  6. Hinnang praegusele olukorrale ja soovitused edaspidiseks tegevuseks.